Eensgezind Function Venue Eensgezind Function Venue Eensgezind Function Venue Eensgezind Function Venue Eensgezind Function Venue Eensgezind Function Venue Eensgezind Function Venue Eensgezind Function Venue Eensgezind Function Venue Eensgezind Function Venue

Besprekings

Vir besprekings kontak die kantoor.

Die kantoor is oop van 08h00-12h30 en 13h30-17h00 op Maandae tot Donderdae.

  • 'n Afspraak moet asseblief gemaak word met Eensgezind, aangesien daar reeds op 'n gereëlde basis vergaderings gehou word met bruide/gaste.
  • Besprekings word slegs bevestig met inbetaling van 'n deposito in Eensgezind se bankrekening. Bevestig besprekings so gou moontlik om teleurstelling te voorkom aangesien tentatiewe besprekings gekanselleer kan word indien 'n ander party dieselfde datum wil bespreek en bevestig met 'n deposito. Hierdie deposito word terugbetaal 14 dae na die afloop van funksie indien geen skade gely was nie. Indien skadeberekeninge gedoen moet word, sal u voorsien word van 'n faktuur met die besonderhede en koste daaraan verbonde en die nodige terugbetaling aan u. Deposito's is nie terugbetaalbaar in die geval van 'n kansellasie nie.
  • Tentatiewe besprekings word slegs vir 10 dae gehou.
  • Ons pryse is BTW uitgelsuit.

Reëlings

  • U sal 'n verskeidenheid vraelyste ontvang waarin daar van u verlang sal word om u bankbesonderhede (vir terugbetaling van deposito na skadeberekeninge bepaal is na die funksie), persoonlike inligting en u keuse van tydskedule/program aan ons te voorsien na gelang van die tipe funksie wat gehou gaan word.
  • U sal ook van 'n spyskaart voorsien word waarin u, u keuse moet uitoefen.
  • Die finale getal gaste moet met Eensgezind bevestig word 14 dae voor die funksie, aangesien Eensgezind aankope daarvolgens sal doen gedurende die week voor u funksie. U sal aanspreeklik gehou word vir die aantal gaste wat u gee 14 dae voor die tyd.
  • Ons bied bystand met die tafeluitleg en sitplekreëlings.